Light
Dark
Pay your bill

ස්වභාවික පරිසරය

all you want

අප සමාගමේ සියලුම ව්‍යාපාරික කටයුතු හා මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී අප නිරන්තරයෙන්ම සැලකිලිමත් වන කරුණක් වන්නේ සෑම අවස්ථාවකදීම අපගේ ව්‍යාපාරික කටයුතු හේතුවෙන් පරිසරය වෙත කෙරෙන ඍණාත්මක බලපෑම් හැකිතාක් අවම කිරීමයි. ප්‍රතිචක්‍රීයකරණ හා හරිත ක්‍රියාදාමයන්, අප වටා ඇති ඉඩ හසර හැකි උපරිමයෙන් භාවිත කළ හැකි පරිදි සමාගමික ප්‍රතිපත්ති හා ව්‍යාපාරික ක්‍රියාවලීන්ට අනුකූලව කටයුතු කිරීම සහ ඵලදායීතාව ඉහළ නංවන අතරම අපතේ යාම අවම කිරීම ආදිය ඉන් කිහිපයකි. මේ අතරම, අඛණ්ඩව තාක්ෂණික වෙනස්කම් හඳුන්වා දීම සහ i-Sri Lanka හා මීළඟ පරපුරේ ජාල (next generation networks) වැනි ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම ආදී ක්‍රියාකාරකම් හරහාද අපි සමස්ථ බලශක්ති හා ඉඩ පරිභෝජනය අඩු මට්ටමක පවත්වා ගැනීමට දායක වෙමු.

ලොව පුරා සිටින ජනයාට තැනින් තැනට ගමන් නොකරම වුවද එකිනෙකා හා සබැඳී සිටීමට ඉඩ පාදන අපගේ නිපැයුම් නිසා පරිසරයට එක් වන කාබන් ප්‍රමාණය අඩු වීම එක් මෙහෙයක් පමණි. භෞතික වශයෙන් මැනීමට නොහැකි වුවද මෙය අප විසින් පරිසරය වෙනුවෙන් දක්වන මහඟු දායකත්වයක් බව කිව මනාය.

අපගේ පාරිසරික සංරක්ෂණ එළැඹුම

තිරසාරත්වයට අදාළ සංකල්ප පිළිබඳ නිරන්තරයෙන් දැනුවත්ව සිටීමෙන් සිදු වන දෙයක් නම්, සමාගමේ ව්‍යාපාරික අරමුණුවලද කොටසක් ලෙසම සලකා පරිසරයට බලපාන මූලික ගැටළු හඳුනාගෙන, ඒවා නිරීක්ෂණය කර කළමනාකරණය කිරීම අඛණ්ඩව සිදු වන බව සහතික වීමයි. විවිධ සේවා අවශ්‍යතා සඳහා ගස් වැල් කපා දැමීම වෙනුවට හැකි සෑම විටම සංදාම යෙදීම වැනි විකල්ප ක්‍රියාර්ගවලට යොම වීම තුළින් පරිසරයට අපෙන් සිදු විය හැකි හානිව හැතිකාත් අවම කිරීමේ වැදගත්කම පිළිබඳව අපගේ සේවකයන් (විශේෂයෙන්ම, ක්ෂේත්‍ර කාර්යමණ්ඩලවලට අයත් සේවකයන්) දැනුවත් කිරීමටද අපි කටයුතු කරමු. ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් සමාගමේ "ඇමතුම" ද්විමාසික සඟරාව, විද්‍යුත් තැපැල් පණිවුඩ, පෝස්ටර් ව්‍යාපාර හා සම්මන්ත්‍රණ ආදී උපක්‍රම හරහා පාරිසරික දූෂණය හා එමගින් ජීවයට සිදු වන අහිතකර බලපෑම පිළිබඳව සමාගමේ සේවකයින් අවදියෙන් තැබීම අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වන වැඩසටහනකි.

බලශක්ති කළමනාකරණය

බලශක්තිය අඩුවෙන් වැය වන තාක්ෂණයන් හඳුන්වා දීම සහ සෑම ව්‍යාපාරික මට්ටමකදීම පාහේ ලොව පිළිගත් හොඳම බලශක්ති කළමනාකරණ පරිචයන් යොදා ගැනීම, ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් සමාගමේ බලශක්ති කළමනාකරණ ප්‍රයත්නයෙහි වැදගත් අංගයකි. අඛණ්ඩ ඇගයීම් ක්‍රියාවලියකට යටත්ව විවිධ පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීම සහ වෙනස් වන ව්‍යාපාරික අවශ්‍යතා සන්තෘප්ත කිරීම උදෙසා සමාගමේ ප්‍රතිපත්ති හා ක්‍රියාපිළිවෙත් කලින් කලට වෙනස් කිරීම තුළින් දැනට පවතින සමාගමික පද්ධති හා භාවිතයන් වැඩිදියුණු කිරීමට ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් සමාගම සෑම විටම ක්‍රියා කරයි.

බලශක්ති කළමනාකරණය වෙනුවෙන් හොඳම ක්‍රියා පිළිවෙත් පිහිටුවීම

මෙහෙයුම් වියදම් අඩු කර ගැනීම සඳහා පමණක් නොව පරිසරයට සිදු විය හැකි හානිය අවම කරමින් දීර්ග කාලීනව තිරසාර ව්‍යාපාරික ආදර්ශයක් පිහිටුවා ගැනීමේ උපක්‍රමයක් ලෙසද බලශක්ති වියදම් අවම කිරීම ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් සමාගම තුළ ඉහළ ප්‍රමුඛත්වයක් හිමි කාරණයකි. මෙම අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීමේ අරමුණින් 2013 වසරේදී, තිරසාර බලශක්ති කළමනාකරණ පිළිවෙත් ගොඩනගා ගැනීමේ ඉලක්කය ඉටු කර ගනු වස් ඊට ගැලපෙන මූලික ප්‍රතිපත්ති රාමුවක් පිහිටුවීමට පියවර ගන්නා ලදි. සමාගමේ බලශක්ති පරිභෝජනයට අදාළ සියලු පැති නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා බලශක්ති කළමනාකරණ කමිටුවක් පිහිටුවීම තුළින් බලශක්ති කවුන්සිලයක් ස්ථාපනය කොට සෑම ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් සේවකයෙකුම වෙත බලශක්ති ඉතිරි කිරීමේ චින්තනය පැතිරවීම උදෙසා "බලශක්ති තානාපතිවරුන්" පත් කිරීමටද අප පියවර ගෙන තිබේ. අපගේ බලශක්ති කවුන්සිලය විසින් ක්‍රියාවේ යොදවන ලද වැදගත් මෙහෙයුම් රැසක් අතරින් පළමු පියවර වූයේ බලශක්ති කළමනාකරණය වෙනුවෙන් සාධනීය එළැඹුමක් බිහි කර ගැනීමයි. "බලශක්ති සංරක්ෂණ සතිය" හඳුන්වා දීම එවැනි වැදගත් පියවරකි.